Isolering af huse

Når man overvejer korrekt isolering af et hus, er der mange muligheder at overveje. Isolering hjælper med at holde de indvendige temperaturer behagelige og samtidig reducere energiomkostningerne. Typen af isolering vil afhænge af hjemmets klima og bygningshåndtering. I koldere klimaer vil f.eks. en kombination af ydervægge med højere R-værdier og indblæsningsisolering være at foretrække. På den anden side skal der i varmere klimaer lægges mere vægt på tagmaterialer, vægbeklædning og ekstra isolering på loftet.

De vigtigste typer isolering, der anvendes til huse, omfatter glasfibervat, cellulose, stenuld, ekspanderet polystyrenskum (EPS), ekstruderet polystyrenskum (XPS) og sprayskum. Glasfibervæv er generelt fremstillet af genbrugte glas- og sandpartikler, der holdes sammen med bindemidler og brandhæmmende midler. Cellulose er primært fremstillet af makuleret papir eller plantefibre, der er blevet behandlet med brandhæmmende midler eller insektbekæmpelsesmidler (afhængigt af anvendelsen). Stenuld ligner glasfiber, men er i stedet fremstillet af smeltede sten eller mineraler. EPS er et hvidt plastmateriale, der typisk anvendes i stive skumplader til vægge og tage; XPS er også stive skumplader, men de er tættere end EPS, hvilket er bedre til at håndtere store mængder vand, f.eks. i krybekældre eller kælderrum. Sprøjteskum kan enten være en åbencellet eller en lukketcellet variant; det påføres som en væske, der udvider sig til en lufttæt forsegling, når det tørrer. efterisolering er også vigtigt – læs mere via linket https://dansk-efterisolering.dk/hulrumsisolering.

En anden faktor, der skal overvejes, når man ser på isolerede huse, er foranstaltninger til kontrol af luftindtrængning som f.eks. tætning og tætningslister omkring vinduer og døre samt tætning af eventuelle huller omkring ledninger, rør eller ventilationsåbninger, der kan komme gennem ydervægge eller gulve ind i beboelsesrum. Dette ekstra beskyttelseslag er med til at forhindre træk af varm/kold luft samt infiltration af fugt, som kan føre til skimmelvækst, hvis det ikke kontrolleres over tid. Det er også vigtigt at sikre, at disse lag er udført korrekt, da de ellers vil blive ineffektive med tiden på grund af manglende vedligeholdelse eller ukorrekt installationspraksis. Hvis et eksisterende hjem ikke har et tilstrækkeligt isoleringsniveau, kan det desuden være en fordel at tilføje supplerende lag som f.eks. tæppeindpakning eller installere yderligere lag direkte i væghulrum enten ved at bore huller langs fodlister eller skære adgangspaneler i nærheden af hjørner bag skabe/beklædning afhængigt af selve hjemmets layout i forhold til, hvor der findes overskydende varmetab/varmeforøgelsespunkter i den pågældende struktur. 

Til sidst, når man ser på isolerede huse, bør man huske at tænke på ventilationssystemer, da det er lige så vigtigt at have en ordentlig luftcirkulation i hele strukturen for at holde temperaturen behagelig i et lukket rum som at styre luftfugtigheden korrekt for at undgå kondenseringsproblemer, der kan beskadige både vægge/lofter fra skimmelvækst og eventuelle møbler, der befinder sig deri, fordi uønsket fugt bliver fanget i stofferne selv med tiden, hvis den ikke styres tilstrækkeligt med passende midler som f.eks. affugtere i højsommermånederne, hvor fugtighedsniveauer har tendens til at stige betydeligt udendørs i forhold til indendørs sammenlignet med vinteren, da koldere luft holder mindre fugt end varm luft gør.